Geodetski projekt

GEODETSKI PROJEKT

Geodetski projekt čini skup geodetskih usluga potrebnih za projektnu dokumentaciju, izgradnju građevine te njezino evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama. Obuhvaća izradu geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja, formiranje građevinske čestice, usklađenje katastra i zemljišne knjige te evidentiranje objekta u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.
Na taj način, izrada geodetske projektne dokumentacije obuhvaćena je jedinstvenim postupkom, a sve započinje dogovorom s klijentom. Budući da se radi o uistinu opsežnom projektu, na raspolaganju smo za sve informacije i korake u postupku izrade, od početne do završne faze.

 

GEOD_PROJ_geod sit nacrt2