GROMATIC KR d.o.o. – geodetsko-katastarske i projektantske usluge

GROMATIC KR d.o.o. je hrvatska tvrtka usmjerena na pružanje geodetsko-katastarskih i projektantskih usluga na području cijele Republike Hrvatske. Tijekom godina rada i iskustva, razvili smo cjelovitu uslugu savjetovanja i analize, izrade elaborata i projekata te obavljanja svih tipova terenskih radova.
Konstantno razvijamo nova programska rješenja te pratimo novosti u geodeziji i geoinformatici, tehnološkom i poslovnom svijetu, kako bismo pružili optimalan proizvod u skladu sa svim pravilima, zakonima i normama.
Vaše zadovoljstvo našim radom najveća nam je preporuka, ali i motivacija za proširivanje mogućnosti i usluga, kako novim tehnologijama, tako i specijalizacijom našeg tima.
Obratite nam se s punim povjerenjem, a mi ćemo se pobrinuti da Vaš projekt odradimo profesionalno i kvalitetno!

krug1

GEODETSKO - KATASTARSKE USLUGE


Vaše katastarske čestice, jednako kao i Vaše građevine, infrastruktura i ostali projekti razlikuju se oblikom, veličinom, pristupačnošću, položajem te mnogim drugim, u geodetskoj struci važnim, faktorima.
Geodetske usluge zahtijevaju odgovarajuću dokumentaciju, radove i elaborate, a dugogodišnje iskustvo, profesionalnost i rad na značajnim projektima osnovna su nam preporuka kako biste za svoje projekte odabrali upravo nas.

geodesy concept with calliper pensil glass protractor and scheme

PROJEKTANTSKE USLUGE


Osnovu svakog projekta predstavlja zemljište/teren na kojem se izvode građevinski radovi, postavljanje infrastrukture ili drugo. Geodetski projektant dio je složene strukture stručnjaka koji sudjeluju u uspješnom planiranju i izvodenju takvih projekata i radova.
Terenskom izmjerom i izradom situacije Vašeg zemljišta, njegovim visinskim i položajnim prikazom na geodetskoj podlozi ili geodetskom projektu dobiva se kvalitetna osnova za daljnji razvoj Vašeg projekta.

krug5

ZRAČNO SNIMANJE I WEBGIS


Kako bismo držali korak s napretkom tehnologije i razvojem geoinformatike, tvrtka posjeduje bespilotnu letjelicu. Snimke prikupljene zračnim snimanjem primjenjive su u različite svrhe - jedna od značajnijih u današnje vrijeme je uklapanje u geoinformacijske sustave na webu (Web GIS). Web GIS predstavlja sjedinjenje weba i prostornih informacija, a jedan od njegovih ciljeva je približavanje korisnika okolišu u kojem živi.