Legalizacija objekta

GEODETSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se zgrada izgrađena bez građevinske dozvole, ali i naknadno konstruirani dio postojeće zgrade izvan građevinskom dozvolom dopuštenih gabarita. Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade može se provesti samo uz pravovremeno podnesen Zahtjev za legalizaciju Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša nadležnom za područje na kojem se nalazi građevina.
Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade proizvod je potreban za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju te legalizaciju nezakonito izgrađene građevine. Rok za legalizaciju nelegalno izgrađenih zgrada u Republici Hrvatskoj je 30. lipnja 2018. godine. Uvjet legalizacije je da je zgrada izgrađena između 15. veljače 1968. i 21. lipnja 2011. godine, odnosno, da je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Republike Hrvatske iz 2011. godine.
Geodetski snimak izrađuje se temeljem terenske izmjere nezakonito izgrađenog objekta i katatarske čestice na kojoj se nalazi.

 

LEGALIZACIJA_ORTOFOTO