Evidentiranje objekta

GEODETSKI ELABORAT EVIDENTIRANJA, BRISANJA ILI PROMJENE PODATAKA O ZGRADAMA I DRUGIM GRAĐEVINAMA

U mnogim slučajevima, legalno izgrađene građevine nisu evidentirane na katastarskim planovima, a sam postupak legalizacije nezakonito izgrađene zgrade i izdavanja dozvola(građevinska, uporabna, Rješenje o izvedenom stanju) ne znači i njezino evidentiranje u katastarskom operatu.

U tu svrhu potrebno je izraditi geodetski elaborat evidentiranja, brisanja i promjene podataka o zgradama i drugim građevinama, koji u osnovi znači ucrtavanje i položajno evidentiranje objekta na odgovarajućoj katastarskoj čestici na katastarskom planu te bilježenje podataka o zgradi u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi temeljem odgovarajućeg akta.

EVIDENTIRANJE OBJEKTA