WebGIS

WebGIS predstavlja geografski informacijski sustav distribuiran putem internetskih tehnologija (weba).
Omogućuje ujedinjenje prostornih informacija s različitim kartografskim alatima koji korisniku omogućuju lakše snalaženje u prostoru i razumijevanje vlastitog okoliša iz različitih aspekata. Poanta takvog sustava je upravo preklapanje i analiza podataka, a najčešće se radi o kombinaciji kartografskih prikaza s drugim slojevima i oblicima prostornih podataka npr. prostornim planovima, položajem linijskih infrastruktura, prostornim bazama podataka, mrežnim uslugama i slično.
Korisnik takvoj aplikaciji može pristupiti s bilo koje lokacije, ukoliko ima pristup Internetu, kako bi u web okružju obavio potrebne geoinformacijske analize.
Budući da se u većini slučajeva radi o korisnički specijaliziranim primjenama, takve su aplikacije jednostavne za korištenje. Velik broj korisnika može u isto vrijeme neovisno pristupiti istoj aplikaciji, a samo održavanje i ažuriranje aplikacije mnogo je jednostavnije, budući da se ona služi s jednog mjesta (servera) svim korisnicima.
Razvojem tehnologija, normi i značaja prostornih informacija u modernom svijetu, WebGIS aplikacije postale su sredstvo današnjice i nastavit će se razvijati.