Elaborat infrastrukture

GEODETSKI ELABORAT INFRASTRUKTURE

Sukladno Pravilniku o katastru infrastrukture, odgovornost vlasnika i upravitelja infrastrukture je, između ostalog, osigurati geodetsku izmjeru položajnih i visinskih točaka infrastrukture tokom gradnje. Rezultat takve izmjere je geodetski elaborat infrastrukture, izrađen u svrhu osnivanja i vođenja jedinstvenog nacionalnog katastra infrastrukture. Katastar infrastrukture obuhvaća vodove i pripadajuće objekte elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture.
Gromatic KR d.o.o. se, zahvaljujući višegodišnjoj suradnji s partnerima, upraviteljima raznolikih infrastruktura, smatra visoko kompetentnim za geodetsku izmjeru i izradu geodetskih elaborata infrastrukture, neovisno o opsegu i složenosti radova.

 

EL_INFRASTRUKTURE_KA_situacija