Usklađenje katastra i zemljišne knjige

GEODETSKI ELABORAT ZA PROVEDBU U ZEMLJIŠNOJ KNJIZI

Zbog odvojenosti katastarskog operata i zemljišnih knjiga u Republici Hrvatskoj, u nekim se slučajevima tijekom godina stvorila neusklađenost stanja katastarskih i zemljišnoknjižnih čestica. Najčešći uzrok takve situacije je neprovođenje promjena na katastarskoj čestici u zemljišnim knjigama, iako su one uredno provedene u katastarskom operatu nakon kupoprodaje nekretnina, parcelacije zemljišta i sličnih postupaka.
Ukoliko je katastarska čestica evidentirana u katastarskom operatu katastra nekretnina, a stanje na terenu odgovara stanju podataka u katastarskom operatu, geodetskim elaboratom za provedbu u zemljišnoj knjizi predlaže se provođenje promjena samo u zemljišnoj knjizi, te se na taj način ponovno postiže njezina usklađenost sa katastarskim operatom za predloženu katastarsku česticu.

 

USKLAĐENJE