Identifikacija nekretnina

Identifikacija nekretnina predstavlja postupak kontrole i usporedbe zemljišta u naravi s pripadajućim podacima katastarske čestice u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi. U nekim slučajevima, vlasnici ne znaju položaj, veličinu i oblik svojih katastarskih čestica, iako im je poznat njihov broj i katastarska općina.
U takvim situacijama geodet temeljem katastarskih i zemljišnoknjižnjih podataka položajno identificira i pokazuje katastarsku česticu u naravi.
Suprotan je pak slučaj kada je vlasniku nekretnine poznat njen položaj i veličina u naravi, ali su mu nepoznati podaci pod kojima se čestica vodi u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi. Tada geodet izlazi na teren te snima i prikuplja podatke o čestici u naravi, a zatim te podatke uspoređuje s katastarskim operatom i zemljišnom knjigom na temelju čega dolazi do identifikacije predmetne nekretnine.
Također, članovi našeg stručnog tima izlaze na teren u svojstvu sudskih vještaka za geodeziju prilikom identifikacije nekretnina u zemljišno-knjižnim ispravnim postupcima.
Od Vas se kao vlasnika nekretnina očekuje, a i u Vašem je interesu, da znate gdje se one nalaze, te kako se vode u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi!

 

IDENTIFIKACIJA_ortofoto