Geodetska podloga

GEODETSKA PODLOGA ZA SITUACIJE GRAĐEVINA I ZAHVATA U PROSTORU

Geodetska podloga obuhvaća izmjeru terena koja služi kao temelj za izradu položajnog i visinskog prikaza terena u određenom mjerilu, preklopljenog/uklopljenog na katastarski plan. Na podloge se ucrtava novoprojektirana infrastruktura i zona obuhvata zahvata u prostoru, a one služe kao temelj prilikom projektiranja novih ili rekonstrukcije postojećih linijskih objekata.

 

GEOD_PODLOGA_ortofoto